BEDRE LEDELSESKOMMUNIKATION

At sætte retningen, at skabe mening og at få følgeskab til sine planer – det er centrale greb i ledelseskommunikation. For hvis jeres ledere kan kommunikere klart, hvor I er på vej hen, hvordan I kommer det, hvorfor det er en god måde, I gør det på, og hvorfor det er værd at være med på rejsen, så får I engagerede medarbejdere, der tager ansvar og ejerskab – og en høj arbejdstilfredshed.

Vi kan løfte jeres ledere, give dem redskaberne til at være den bedste udgave af dem selv og skabe interne ledelsessynergier. Så hverdag og strategi bindes sammen.
Ofte med disse tre bærende elementer:
  1. der skal gerne være progression mellem de forskellige lederkurser/forløb, så man kan arbejde videre og forbedre sig yderligere, hvis man allerede har været på et grundkursus. Alt for mange får samme grundredskaber på mere eller mindre samme ledelseskurser – det giver ikke nok læring og løfter ikke organisationen nok.
  2. det giver mest udbytte, hvis emner og cases knyttes tæt til strategien, så det, der læres på forløbene også passer med de strategiske mål.
  3. ved at skabe synergi på tværs af kurser og indsatser (også på tværs af udbydere/konsulenter), skaber vi en læringshelhed for medarbejderne, hvor tingene er bundet sammen og giver mening.
Rhetorica leverer effektiv og stærk rådgivning. Og det er på samme høje internationale niveau hver gang. Jeg har flere gange oplevet at gå fra en rådgivningsseance med fornemmelsen af, at den løsning, der var udtænkt, naturligvis var det eneste rigtige. Og det typisk efter selv at have bokset med opgaven i et stykke tid. Rhetorica formår med deres forskningsbaserede tilgang og store rutine at bidrage med gode redskaber og teknikker. Deres sparring har hjulpet flere topledere hos os med at håndtere svært kommunikative udfordringer. Og vi er yderst glade for vores samarbejde.
Jette Lis Jensen,
Group Director, Communications & HR, Cembrit
Vi har f.eks. hjulpet:
  • en finansiel virksomhed, der skulle kommunikere strategi og samtidig løfte ledelseskommunikationen. Vi byggede sammen med dem et ledelsesakademi for alle 600 ledere, der blev trænet i både kommunikation strategien, feedback til medarbejdere, opfølgningssamtaler samt at sætte retning, skabe mening og få følgeskab. Forløbet fik topevalueringer fra lederne og organisationen har lige siden fået rekordresultater.
  • en international sammenslutning af brancheaktører, der gerne ville tilbyde alle sine medlemsorganisationer lederforløb i ledelse og kommunikation. Vi byggede og leverer akademiet med flere forløb i f.eks. ledelse, strategisk kommunikation samt at skabe purpose og mening.
  • en mellemstor virksomhed, der i ledergruppen gerne ville have en samlet udviklingsplan for både direktion og mellemlederne, og hvor vi derfor hen over en årrække lavede en strategisk kompetenceudvikling af ledelsens kommunikation og ledelsesredskaber.Forløbene skabte både en intern værktøjskasse af ledelsesværktøjer, gav et fælles sprog og skabte et rum for at drøfte ledelse. Samtidig steg medarbejdertilfredsheden markant undervejs.
Vores speciale er hybride forløb, der ligger mellem projekt og kompetenceudvikling og som på en gang giver rådgivning på arbejdsflow, skabeloner og interne processer, samtidig med at vi via læringsforløb for ledere og medarbejdere løfter organisationen og får de nye arbejdsgange og metoder trænet ind under huden.
Vi har holdt hundredvis af forløb og kurser og designet massevis af strategiske kompetenceforløb for både danske og internationale organisationer. Vi bruger forskningsbaserede redskaber og på vores læringsforløb får vi lavet masser af øvelser med deltagerne og bruger masser af eksempler. Det må nemlig gerne være både spændende, sjovt og udfordrende at forbedre sig.
Så kunne det være relevant med bedre ledelseskommunikation, klarere kommunikation og dermed frigørelse af tid og ressourcer – alt sammen på et forskningsbaseret grundlag – så kontakt os i Rhetorica og lad os sammen lave et strategisk kompetenceløft af organisationen.
Jeg har på kort tid fået en helt ny forståelse af, hvad det vil sige at involvere og aktivere mine omgivelser og derigennem skabe motivation og ejerskab i organisationen. De nye værktøjer, jeg har fået, bruger jeg dagligt, og jeg er slet ikke i tvivl om effekten.
Lars Braun Nielsen,
Chief Executive Officer, LBN MEDICAL A/S
Vi garanterer:
  1. At vi leverer forskningsbaserede redskaber og øver organisationen i at bruge dem.
  2. At vi bliver og samarbejder med jer til det virker og vi har fået løftet organisationen.
  3. At selvom det er forskningsbaseret, så indeholder vores tilgang forbavsende få tørre lærebøger og støvede kompendier og på temmelig mange grin og god energi. Sjovt og interessant skal gå hånd-i-hånd med forskningsbaseret og fagligt velfunderet.

Tag kontakt

Lad os tage en snak eller udfyld kontaktformularen
Du kan kontakte os online ved at bruge formularen nedenfor. Vi kontakter dig hurtigst muligt – og ser frem til at drøfte, hvordan vi kan forbedre din kommunikation, retorik og ledelse.