Retorik. Kommunikation. Storytelling.

Udvikling af enkeltpersoner, enheder og organisationer.

Vi hjælper virksomheder og medarbejdere med bedre retorik, bedre kommunikation og bedre ledelse. For både medarbejderne og organisationernes skyld.

Vi hjælper jer med bedre kommunikation, så I kan skabe retning, mening og følgeskab.

Med den nyeste forskning i retorik, adfærd og psykologi koblet med viden om læringsteknikker og didaktik giver vi redskaber til bedre kommunikation. Så både den enkelte medarbejder styrkes, så ledelseskommunikationen forbedres og så organisationens strategiske mål står klart.

Vi har trænet tusindvis af specialister og ledere. Og vores fokus er klart: Vi flytter den enkelte for derigennem at flytte organisationen.

Vi kender redskaberne, der kan flytte både dig som leder eller specialist og bidrage til at din organisation når sine strategiske mål. Og vi tager gerne et indledende møde, hvor vi kan drøfte, hvad der passer bedst for dig.

Kontakt os

Rhetorica ApS

Amaliegade 14A, 2.
1256 Kbh. K

[email protected]
Tlf. 32 95 55 95

Vores tjenester

For den enkelte

Få individuel træning og undervisning i retorik, kommunikation, storytelling, ledelse, forandringskommunikation og i at fremkalde adfærd. Vores speciale er fagdirektører, fagledere og fagspecialister inden for f.eks. finans, teknik, pharma, jura og offentlig administration.

For teamet eller enheden

Lad os løfte jer i flok. Med kurser og blended learning-forløb, der kan få jeres enhed til at kommunikere skarpere. Uanset om det er de interne oplæg mundtligt eller skriftligt, håndtering af kundeoplæg, en ny forandring der skal meldes ud eller en kernefortælling, der skal skærpes.

For organisationen

Mange organisationer kommunikerer ikke godt nok internt. Pga. uklare strategier, uklare bestillinger af opgaver fra cheferne, uklare oplæg til beslutninger og uklare formål med de interne møder og oplæg. Lad os gøre jeres organisation bedre til at nå sine mål. Ved at kommunikere klarere.