Kursus: Ledelseskommunikation

Skal ledergruppen melde ny strategi ud? Skal ledelsen lancere en forandring, omstrukturering eller en ny nøgleindsats? Skal I som ledere have en fælles værktøjskasse og udfordres til endnu bedre ledelse og kommunikation? Så er det et af Rhetoricas kurser i ledelseskommunikation, der kan hjælpe.

Vi har haft hundredvis af ledere på hundredvis af kurser og kan med en kombination af forskningsbaserede redskaber, øvelser og masser af eksempler og baseret på vores erfaring og indsigt justere niveauet, så både de ledere, der naturligt brænder igennem og skarp får deres budskab ud, og dem, der måske skal bruge lidt mere energi for at få medarbejderne med på rejsen, kan få et udbytte.
Blandt vores kunder til vores kurser i ledelseskommunikation er:
 • Store og mellemstore danske virksomheder
 • Fagforeninger og faglige organisationer
 • Universiteter og forskningsorganisationer
 • Virksomheder, der ønsker online undervisning.
Jeg har på kort tid fået en helt ny forståelse af, hvad det vil sige at involvere og aktivere mine omgivelser og derigennem skabe motivation og ejerskab i organisationen. De nye værktøjer, jeg har fået, bruger jeg dagligt, og jeg er slet ikke i tvivl om effekten.
Lars Braun Nielsen,
Chief Executive Officer, LBN MEDICAL A/S
Vi garanterer:
 1. At vi leverer et kursus, der giver forskningsbaserede redskaber og øvelser i dem.
 2. At det lærte kan anvendes i dit arbejde fra dagen efter kurset.
 3. At selvom det er forskningsbaseret, så byder kurset på forbavsende få tørre lærebøger og støvede kompendier og på temmelig mange grin og god energi. Sjovt og interessant skal gå hånd-i-hånd med forskningsbaseret og fagligt velfunderet.
Blandt emnerne på kurserne er typisk:
 • Binding af strategi og hverdag i kommunikationen,
 • At kommunikere og holde motivationen oppe, når der ikke er nyt at fortælle,
 • At skabe troværdighed i ledelseskommunikationen,
 • At formidle budskaber, hvor der er modstand i organisationen,
 • At håndtere modstand og modargumentation,
 • At have en samlet ledelseskommunikation i lederteamet,
 • Kanaler til ledelseskommunikation og hvordan man kan bruge dem (oplæg, mail, møde, VLOG mv.)
 • At få egen personlighed til at matche virksomhedsværdier og kultur.
Og vi kombinerer gerne med forskningsbaserede redskaber og øvelser inden for præsentationsteknik, forandringskommunikation, argumentation, decision making eller andre emner, I vil have vævet ind.

Form og forløb

Vi skræddersyr formatet, så det passer til jeres behov og virkelighed – fra et kort inspirationsoplæg til et egentligt læringsforløb. Kurser i ledelseskommunikation kan både være kortere workshops eller ugelange programmer– afhængig af mængden af øvelser og om kobling til strategi, purpose, kernefortælling mv. indgår i programmet. Typisk anbefaler vi to hele dage, så der er tid til drøftelser, øvelser og at komme i dybden med nøgleredskaber.
Overordnet arbejder vi med følgende format:
 • En blanding af teori, drøftelser og øvelser – gerne med udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed, så vi bygger ledelseskommunikation undervejs, der kan bruges i hverdagens arbejde.
 • Læring er vigtig – og at kende en teori eller model er ikke det samme som at beherske den.Derfor er vores redskaber forskningsbaserede og trænes med deltagerne, så de har anvendt dem i praksis.
 • Vi tilbyder både ekstra læsningsmateriale inden, under og efter forløbet, hvis I ønsker det. Så læringen kan optimeres og vi kan få mest muligt ud af timerne sammen.
Alle kurser sluttes med både individuel og fælles evaluering samt en efterlæringsøvelse, der øger deltagernes evne til at huske de nye ting, de har lært.

Forberedelse

Vi gør meget ud af forberedelse, idet det er vores erfaring, at det vigtigste succeskriterium er, at alle forventninger til indhold, form og tempo afstemmes både før og under et forløb. Derfor er det også vigtigt, at vi kender deltagernes hverdag, arbejdsopgaver og lederroller inden kurset, så vi sikrer, at vi kender deltagernes forudsætninger og ved, hvordan vi bedst kan give dem udbytte af forløbet.

Tag kontakt

Lad os tage en snak eller udfyld kontaktformularen
Du kan kontakte os online ved at bruge formularen nedenfor. Vi kontakter dig hurtigst muligt – og ser frem til at drøfte, hvordan vi kan forbedre din kommunikation, retorik og ledelse.