Strategisk kompetenceudvikling
og projekter

Vil du vide lidt mere, læse eksempler og få indsigt i, hvordan vi arbejder? Så blive klogere herunder. Eller kontakt os  og lad os drøfte, hvordan vi kan samarbejde om at løfte jeres organisation.
Man kan have mange former for præsentationer og oplæg. Somme tider handler det om at levere skarpe interne oplæg, der kan overbevise chefen, styregruppen eller ledelsen om at følge ens anbefalinger. Andre gange er det måske eksterne stakeholdere, der skal engageres og motiveres med relevante budskaber.
Vi har lang erfaring med at opbygge læringsforløb, der er tilpasset til både jeres organisations kultur og til de kommunikationssituationer, I skal holde oplæg i.
F.eks. har Ankestyrelsen en særlig serie af ankemøder, hvor hver sag skal fremlægges kort og klart. Her designede vi særlige læringsforløb, hvor sagsbehandlerne fik redskaber til at balancere mellem juridiske sagsbehandling, klare pointer og overbevisende oplæg.
Kontakt os og lad os sammen bygge de særlige forløb, der kan løfte jeres organisation.
Nykredit har igennem mange år arbejdet med at få deres strategi, Winning the Double, ud at leve i organisationen. En opgave, der blandt meget andet kræver stærk ledelseskommunikation. Både når strategien skal forklares – og når den skal forsvares.
Vi har sammen med Nykredit designet flere læringsforløb for ledelsen. Både til mindre hold og på tværs af organisationen, hvor ledere på alle niveauer har fået skræddersyet viden og tilpassede redskaber til at binde hverdag og strategi sammen i deres kommunikation. Og til at undgå, at det kom til at lyde rosenrødt eller utroværdigt for medarbejderne.
Så skal jeres ledelse, kommunikation, kultur og strategi gå op i en højere enhed, så I skaber mening, følgeskab og retning på tværs af organisationens enheder, så lad os hjælpe.
Kontakt os og lad os sammen bygge de særlige forløb, der kan løfte jeres organisation.
SOBI, Swedish Orphan Biovitrum, der er en biofarmaceutisk virksomhed, hvis fokus er sjældne og invaliderende sygdomme, ville styrke sin patientcentrerede argumentation. De ville være bedre til at fortælle både læger og beslutningstager om den forskel i livskvalitet, deres medicin gør. Så patienterne kunne få adgang til behandling af deres sygdom.
I tæt samarbejde med deres HR-direktør, medicinske chef og kommercielle direktør opbyggede vi et patient-centreret akademi i London. Her kom medarbejderne fra hele Europa på moduler med intensiv træning i storytelling, objection handling og argumentation.
Forløbet var samtidig en integreret del af den interne medicinske uddannelse ligesom vi byggede oven på interne kurser i personlighedsprofiler. Så medarbejderne oplevede en helhed og samtænkning af de strategiske kompetenceinitiativer.
Herefter udbredte vi forløbet til både USA og Mellemøsten. Forløbet gav en gennemsnitlig evaluering på over 5,2 ud af 6 mulige på tværs af alle hold.
Samtidig øgede forløbene den interne stolthed og salget af de produkter, der var omfattede af forløbet, steg. Vil I også gerne bygge et skræddersyet internt forløb, der passer ind i jeres strategiske mål og genaktiverer viden fra andre tidligere forløb og bygger over på dem. Så jeres strategiske mål hurtigere nås. Så kontakt Så kontakt os.
Skal medarbejderne på kurser i kommunikation?
Skal det være lærerigt og med forskningsbaserede modeller og viden. Men også gerne engagerende, sjovt og med et glimt i øjet. Koblet til hverdagens arbejde, så det er til at bruge, når man kommer hjem til hverdagens opgaver?
Vi har årelang erfaring med at levere kurser til kursuskataloger. Både lidt mere generelle værktøjskurser som præsentationsteknik, mødeledelse, argumentation, storytelling og skrivekurser. Men også specialdesignede kurser til jeres specielle kommunikationssituation – somme tider leveret sammen med interne undervisere, somme tider kun af os, men altid justeret til netop jeres virkelighed.
Så skal I have et tilbud på, hvordan et kursus i jeres kursuskatalog kunne se ud, så grib gerne fat i os og lad os tale om mulighederne.
Er det sparring på strategikommunikationen, I søger? Skal I bruge hjælp til at definere værdier, kernefortælling eller arbejde med interne kommunikationskanaler? Er det hjælp til hjemmesideteksterne? Skal ESG-kommunikeres? Eller Verdensmålene integreres i strategi og hverdag? Eller er det noget helt andet? Mange af de opgaver, vi løser, kan være svære at sætte ord på og beskrive klart – fælles for dem er, at de handler om klar kommunikation og oftest er i spændet mellem rådgivning, konsulentarbejde og kompetenceudvikling.
grib gerne fat i os hvis I har en kommunikationsproces, en strategisk kommunikationsindsats, et kompetenceløft eller andet, som I gerne vil have indspark på – eller til en start vide, om vi kan bidrage til løsningen.

Vi skræddersyr

Vi bygger vores forløb til dine og jeres behov. Som en kombination af faglige og forskningsbaserede værktøjer, indsigter i jeres hverdag og praktisk træning i egne cases og opgaver. Ofte samtænkt med andre forløb. Så I både lærer og får løst arbejdsopgaver på en gang.

Vi samarbejder

Kompetenceudvikling kræver forankring. Det virker bedre, hvis lederne bakker op om de nye måde at arbejde på. Hvis HR er klar med fastholdelsesinitiativer. Og hvis medarbejderne bruger hinanden i selvlærende teams. Vi samarbejder og forankrer indsatser i jeres organisation.

Tag kontakt

Lad os tage en snak eller udfyld kontaktformularen
Du kan kontakte os online ved at bruge formularen nedenfor. Vi kontakter dig hurtigst muligt – og ser frem til at drøfte, hvordan vi kan forbedre din kommunikation, retorik og ledelse.