Strategisk kompetenceudvikling
og projekter

Vil du vide lidt mere, læse eksempler og få indsigt i, hvordan vi arbejder? Så blive klogere herunder. Eller kontakt os og lad os drøfte, hvordan vi kan samarbejde om at løfte jeres organisation.
I Patent- og Varemærkestyrelsen skriver man mange breve til ansøgere af varemærkeregistreringer. Og mange borgere forstod ikke brevene, der jo også rummede juridiske afgørelser. Det blev gjort til en strategisk indsats for styrelsen: Bedre borgerbreve!

Vi blev i Rhetorica valgt til at hjælpe. Vi analyserede både styrelsens ønsker til brevene og sprogtonen samt modtagernes forståelse af budskaberne. På basis af resultaterne af analysen lavede vi en serie standardbreve, der kunne bruges på tre måder:

  1. De kunne erstatte de tidligere standardbreve.
  2. De kunne agere inspiration og retningslinje for andre breve.
  3. De kunne bruges i undervisning af både nuværende og nye medarbejdere.
Herefter gik vi i gang med at træne medarbejderne i såvel bedre skriveprocesser, forståelse for modtagerens behov samt naturligvis de nye stilarter. Styrelsen har fået gladere borgere, sparer tid på sagsbehandling og spørgsmål og medarbejdernes stolthed er steget.
De er nu sammen med os i fuld gang med samme arbejde på patentområdet. Kunne bedre standardbreve og tekster være noget, der kunne løfte jer? Og kunne I også tænke jer at spare tid på at håndtere henvendelser? Kontakt os og lad os sammen optimere det skriftlige område.
Det Naturvidenskabelige Fakultet på Århus universitet er efter at have været sammenlagt med Det Teknologisk Fakultet nu igen skilt ud for sig selv. Det betød et behov for at genskabe og kommunikere sin identitet, kernefortælling og skabe en strategi med input fra hele organisation.
Rhetorica blev valgt som samarbejdspartner. I tæt samarbejde med dekanen og ledelsessekretariatet samlede vi input: Hvem er vi og hvad står vi for? Det dannede grundlag for den kernefortælling, der nu er for fakultetet – en fortælling, der både gentager de nøgleværdier, der igennem årtier har været vigtige, men som samtidig peger fremad.
Herefter kortlagde vi organisationens interessenter for dermed at klarlægge, hvem der var strategiske interessenter. De blev alle involveret igennem fokusgrupper, hvor de kom med deres input til at skabe et endnu bedre fakultet fremadrettet.
Vi faciliterede resultaterne i en drøftelse med ledelsen og bidrog til at skabe strategien – som blandt andet krævede, at 98 professorer og 25 ledere blev enige i en fælles retning. Det lykkedes og man har nu fælles ståsted, fælles fortælling og fælles mål.
Vil I også gerne skabe en kernefortælling, et DNA og en strategi, som udspringer af organisationens input? Kontakt os og lad os sammen involvere og skabe.
SOBI, Swedish Orphan Biovitrum, der er en biofarmaceutisk virksomhed, hvis fokus er sjældne og invaliderende sygdomme, ville styrke sin patientcentrerede argumentation. De ville være bedre til at fortælle både læger og beslutningstager om den forskel i livskvalitet, deres medicin gør. Så patienterne kunne få adgang til behandling af deres sygdom.
I tæt samarbejde med deres HR-direktør, medicinske chef og kommercielle direktør opbyggede vi et patient-centreret akademi i London. Her kom medarbejderne fra hele Europa på moduler med intensiv træning i storytelling, objection handling og argumentation.
Forløbet var samtidig en integreret del af den interne medicinske uddannelse ligesom vi byggede oven på interne kurser i personlighedsprofiler. Så medarbejderne oplevede en helhed og samtænkning af de strategiske kompetenceinitiativer.
Herefter udbredte vi forløbet til både USA og Mellemøsten. Forløbet gav en gennemsnitlig evaluering på over 5,2 ud af 6 mulige på tværs af alle hold.
Samtidig øgede forløbene den interne stolthed og salget af de produkter, der var omfattede af forløbet, steg. Vil I også gerne bygge et skræddersyet internt forløb, der passer ind i jeres strategiske mål og genaktiverer viden fra andre tidligere forløb og bygger over på dem. Så jeres strategiske mål hurtigere nås. Så kontakt os.
Det Naturvidenskabelige Fakultet på Århus universitet er efter at have været sammenlagt med Det Teknologisk Fakultet nu igen skilt ud for sig selv. Det betød et behov for at genskabe og kommunikere sin identitet, kernefortælling og skabe en strategi med input fra hele organisation.
Rhetorica blev valgt som samarbejdspartner. I tæt samarbejde med dekanen og ledelsessekretariatet samlede vi input: Hvem er vi og hvad står vi for? Det dannede grundlag for den kernefortælling, der nu er for fakultetet – en fortælling, der både gentager de nøgleværdier, der igennem årtier har været vigtige, men som samtidig peger fremad.
Herefter kortlagde vi organisationens interessenter for dermed at klarlægge, hvem der var strategiske interessenter. De blev alle involveret igennem fokusgrupper, hvor de kom med deres input til at skabe et endnu bedre fakultet fremadrettet.
SOBI, Swedish Orphan Biovitrum, der er en biofarmaceutisk virksomhed, hvis fokus er sjældne og invaliderende sygdomme, ville styrke sin patientcentrerede argumentation. De ville være bedre til at fortælle både læger og beslutningstager om den forskel i livskvalitet, deres medicin gør. Så patienterne kunne få adgang til behandling af deres sygdom.
I tæt samarbejde med deres HR-direktør, medicinske chef og kommercielle direktør opbyggede vi et patient-centreret akademi i London. Her kom medarbejderne fra hele Europa på moduler med intensiv træning i storytelling, objection handling og argumentation.
Forløbet var samtidig en integreret del af den interne medicinske uddannelse ligesom vi byggede oven på interne kurser i personlighedsprofiler. Så medarbejderne oplevede en helhed og samtænkning af de strategiske kompetenceinitiativer.

Vi skræddersyr

Vi bygger vores forløb til dine og jeres behov. Som en kombination af faglige og forskningsbaserede værktøjer, indsigter i jeres hverdag og praktisk træning i egne cases og opgaver. Ofte samtænkt med andre forløb. Så I både lærer og får løst arbejdsopgaver på en gang.

Vi samarbejder

Kompetenceudvikling kræver forankring. Det virker bedre, hvis lederne bakker op om de nye måde at arbejde på. Hvis HR er klar med fastholdelsesinitiativer. Og hvis medarbejderne bruger hinanden i selvlærende teams. Vi samarbejder og forankrer indsatser i jeres organisation.

Tag kontakt

Lad os tage en snak eller udfyld kontaktformularen
Du kan kontakte os online ved at bruge formularen nedenfor. Vi kontakter dig hurtigst muligt – og ser frem til at drøfte, hvordan vi kan forbedre din kommunikation, retorik og ledelse.