Individuel træning: bliv skarpere i argumentationen og i at overbevise

Skal du overbevise ledelsen? Skal du have fortsat finansiering til dit projekt? Skal du sikre, at din modtager køber ind på dine argumenter? Og vil du trænes i forskningsbaserede redskaber tilpasset til netop din hverdag? Så er det et individuelt forløb i argumentation og at overbevise, du skal have fat i.

Her fokuserer vi både på dine stærke og dine knap så stærke sider og sikrer, at du får argumenteret på en saglig, troværdig, etisk og overbevisende måde, der giver dine modtagere lyst til at sige ja!

Vi har blandt andet hjulpet:
 • topchefer, der skulle forklare et nyt strategisk initiativ,
 • tekniske direktører, der gerne ville have opbakning og godkendelse af et nyt projekt (både hos direktionen og i resten af organisationen),
 • direktionsmedlemmer, der skulle afrapportere til tilsynsmyndigheder,
 • ledere, der skulle argumentere for videre finansiering af jeres enheder eller projekter,
 • specialister, der skulle forklare teknisk komplicerede problemstillinger og komme med en anbefaling.
Jeg bruger mindre energi på at få tingene igennem nu, hvor jeg er bevidst om, hvor små nuancer, der har betydning for, hvordan min modtager opfatter det, jeg siger, og hvor stor en forskel, det gør for vores samarbejde.
Susanne Gildberg,
Head of User Productivity, Nordea
Vi leverer individuel sparring i:
 • at forstærke troværdighed og gensidig tillid
 • at argumentere fagligt og etisk, men uden at blive at det bliver for kedeligt eller komplekst,
 • at vinkle argumenterne, så de bliver relevante og tungtvejende for modtager,
 • at vælge de rette ord, så modtagerne kan se det for sig,
 • via ord at fremkalde de rette stemninger hos modtager, så de går motiverede derfra (hvis det er formålet, naturligvis)
Alt sammen forskningsbaseret og uden at forfalde til manipulation eller uetiske virkemidler (som ud over at være ufine ofte ender med at give bagslag).

Og vi kombinerer gerne med råd om at opbygge præsentationer eller mødeoplæg eller med hvordan du kan formidle strategiske mål og forandringer.

Form og forløb

Et individuelt forløb skræddersyes til dine behov. Der er forskel på, om du har en enkelt case, hvor det er afgørende at få det rette ’ja’, eller om du gerne vil have generelle værktøjer, der gør dig bedre i hverdagen.
Overordnet arbejder vi med følgende format:
 • Træningsgange på 1,5-2 timer per gang, hvor vi både giver dig redskaber og værktøjer og træner dem med dig – og med dine egne cases, så du både bliver bedre og får forberedt indlæg og tekster, du alligevel skulle forberede.
 • Vi videooptager dig undervejs, så du selv kan se, hvad du gør godt og hvor der skal ændres – og så du kan se, hvordan du udvikler dig undervejs (det kan være svært selv at mærke, at man faktisk gør tingene anderledes og at det virker, hvis ikke man også ser sig selv udefra med video)
 • Oftest i en serie af 6 træningsgange med 1-2 uger mellem hver, så vi løbende gør dig bedre.
 • De første gange rummer ofte også en analyse af, hvad du skal trænes i for at opnå maksimal gennemslagskraft
 • Mellem træningsgangene gennemgås dine videoer, fremskridt og fortsatte indsats, så intet bliver overset og fokus holdes på det vigtigste for den enkelte deltager.
En træningsgang kunne fx udgøres af:
 • Troværdighed. Argumenter skal være saglige og troværdige – og det skal du også. Vi træner dig i forskningsbaserede indsigter om at være troværdig og saglig uden at blive kedelig og tør.
 • Vinkling og balancering af argumenter. Om hvordan vi får fremlagt vores sag uden at blive kategorisk, uden brug af brændende platforme og uden at virke for ensidig.
 • Håndtering af modargumenter. Ofte fokuserer vi for meget på vores egne argumenter og for lidt på modargumenterne – her er redskaberne til at bygge håndtering af modargumenter ind i din egen argumentation.
 • Decision making. Hvordan træffer mennesker beslutninger? Forskningen giver en række værktøjer, der kan indtænkes, når vi vil påvirke andre og deres beslutningsmønstre.
 • Visualisering. At skabe billeder og tanker om, hvordan noget kommer til at fungere, er effektiv argumentation, men kræver de rette virkemidler.
Forløbet afslutter vi med en fælles evaluering, og du får råd og værktøjer til, hvordan du kan arbejde videre og forbedre dine retoriske evner yderligere.

Forberedelse

Vi gør meget ud af forberedelse, idet det er vores erfaring, at det vigtigste succeskriterium er, at alle forventninger til indhold, form og tempo afstemmes både før og under et forløb. Derfor er det også vigtigt, at vores rådgiver har talt med dig, der skal have det individuelle forløb, før vi starter, så vi sikrer, at vi kender dine forventninger og ved, hvordan vi bedst kan give dig udbytte af forløbet.

Tag kontakt

Lad os tage en snak eller udfyld kontaktformularen
Du kan kontakte os online ved at bruge formularen nedenfor. Vi kontakter dig hurtigst muligt – og ser frem til at drøfte, hvordan vi kan forbedre din kommunikation, retorik og ledelse.