Individuel træning: Brænd igennem i præsentationer og møder

Skal du holde skarpere præsentationer? Skal du være mere skarp i oplæg og indlæg på møder? Skal du have redskaber til hurtigere og bedre forberedelse af det, du skal sige? Og vil du have det helt tilpasset til din egen kommunikationsstil? Så er det et individuelt forløb i præsentationer og møder, du skal have fat i.

Her fokuserer vi både på dine stærke og dine knap så stærke sider og sikrer, at du med overskud og gennemslagskraft kan klare møder og præsentationer.
Vi har blandt andet hjulpet:
 • topchefer, der skal være bedre i deres town-hall-møder for hele organisationen
 • direktionsmedlemmer, der skulle lave oplæg for bestyrelsen
 • ledere, der vil holde mere motiverende ugemøder
 • forskere, der skarpere skal ud med deres nyeste forskning
 • specialister, der skal brænde bedre igennem i møder med ledelsen.
Jeg bruger mindre energi på at få tingene igennem nu, hvor jeg er bevidst om, hvor små nuancer, der har betydning for, hvordan min modtager opfatter det, jeg siger, og hvor stor en forskel, det gør for vores samarbejde.
Susanne Gildberg,
Head of User Productivity, Nordea
Vi leverer individuel sparring i:
 • at holde de gode oplæg, præsentationer og møder
 • at strukturere sit oplæg hurtigt, klart og effektivt
 • at gøre sin kommunikation mere relevant og nemmere at huske for modtager
 • at blive bedre til at håndtere svære spørgsmål til møder eller præsentationer
 • at arbejde med evnen til at formidle klart
 • at få styr på kropssproget
Og vi kombinerer gerne med argumentation og decision making eller med hvordan du kan formidle strategiske mål og forandringer.

Form og forløb

Et individuelt forløb skræddersyes til dine behov. Der er forskel på, om du har en enkelt nøglepræsentation, der skal sættes lige i skabet, eller om du gerne vil have generelle værktøjer, der gør dig bedre i hverdagen.
Overordnet arbejder vi med følgende format:
 • Træningsgange på 1,5-2 timer per gang, hvor vi både giver dig redskaber og værktøjer og træner dem med dig – og med dine egne cases, så du både bliver bedre og får forberedt oplæg, du alligevel skulle holde.
 • Vi videooptager dig undervejs, så du selv kan se, hvad du gør godt og hvor der skal ændres – og så du kan se, hvordan du udvikler dig undervejs (det kan være svært selv at mærke, at man faktisk gør tingene anderledes og at det virker, hvis ikke man også ser sig selv udefra med video)
 • Oftest i en serie af 6 træningsgange med 1-2 uger mellem hver, så vi løbende gør dig bedre.
 • De første gange rummer ofte også en analyse af, hvad du skal trænes i for at opnå maksimal gennemslagskraft
 • Mellem træningsgangene gennemgås dine videoer, fremskridt og fortsatte indsats, så intet bliver overset og fokus holdes på det vigtigste for den enkelte deltager.
En træningsgang kunne fx udgøres af:
 • Dispositioner. Hvordan tilrettelægger man f.eks. et møde eller et oplæg, så man maksimerer sin chance for at overbevise sin modtager?
 • Kropssprog og samtaler. Hvordan placerer man sig til møder? Hvad signalerer bestemte placeringer? Hvilken afstand skal man holde fra sine medarbejdere, hvis man skal have maksimal effekt – hhv. til møder, når man holder oplæg eller i daglig dialog.
 • Argumentation og samtaleteknik. Rådgivning i hvordan man kan styre en samtale og fx kan styrke eller svække sine argumenter eller modargumentere.
 • Krop og samtale. Hvad kan man læse ud af andres kropssprog, og hvordan kan man med kropslige virkemidler understøtte samtalen?
 • Etablering af troværdighed. Det, at virke troværdig, er langt hen ad vejen teknik – og et retorisk speciale. Det kan trænes, hvordan man i mødet med nye mennesker etablerer og fastholder troværdighed.
 • Taleteknik. Om at opbygge et oplæg, så man brænder igennem.
Forløbet afslutter vi med en fælles evaluering, og du får råd og værktøjer til, hvordan du kan arbejde videre og forbedre dine retoriske evner yderligere.

Forberedelse

Vi gør meget ud af forberedelse, idet det er vores erfaring, at det vigtigste succeskriterium er, at alle forventninger til indhold, form og tempo afstemmes både før og under et forløb. Derfor er det også vigtigt, at vores rådgiver har talt med dig, der skal have det individuelle forløb, før vi starter, så vi sikrer, at vi kender dine forventninger og ved, hvordan vi bedst kan give dig udbytte af forløbet.

Tag kontakt

Lad os tage en snak eller udfyld kontaktformularen
Du kan kontakte os online ved at bruge formularen nedenfor. Vi kontakter dig hurtigst muligt – og ser frem til at drøfte, hvordan vi kan forbedre din kommunikation, retorik og ledelse.