Individuelle forløb

Herunder kan du se eksempler på individuelle trænings- og sparringsforløb. Vores individuelle forløb er typisk bygget op omkring to-timers sparrings- og træningsseancer. Kontakt os for at få et tilbud på et individuelt forløb

Specialisten

der skal formidle sin faglighed både internt og eksternt


Vi havde en økonomispecialist, der skulle formidle til organisationen, at rigtig momskontering i de interne regnskaber var vigtigt for det samlede regnskab.

Vi lavede et forløb, hvor vi både trænede formidlingen og argumentationen omkring momskontering. Samt indvendingshåndtering, når der kom kritiske spørgsmål.

Forløbet kombinerede det at løse en kommunikationsudfordring med kompetenceudvikling og ny læring. Og organisationen sparede store summer, fordi momskontering blev til at forstå og gøre rigtigt.


Vi har ofte specialister, der skal være bedre til at formidle deres faglige stof. Både på møder og i præsentationer.

Vi opbygger et forløb af 3-6 sessioner af to timer, hvor vi arbejder med konkrete cases.

Lederen

der gerne vil styrke sin ledelseskommunikation


En teknisk chef ville gerne være bedre i sin ledelseskommunikation. Til at skabe mening, retning og følgeskab i teamet og binde hverdag og strategi sammen.

Vi trænede lederen i både at skabe purpose igennem storytelling, at lave motiverende præsentationer og indlæg samt i at lave gode opfølgende møder. Det gav øget trivsel og bedre økonomiske resultater. Lederen blev kort tid efter forfremmet for sine gode resultater.


Vi har mange chefer på vores individuelle forløb, der skal kommunikere nye initiativer både internt og eksternt. Eller bare gerne vil styrke deres ledelseskommunikation.

Et leder-forløb rummer typisk 6 skræddersyede sessioner a to timer. Ofte med en 360-graders-kommunikationsanalyse som indledning, så vi får kortlagt stærke og svage sider samt blinde vinkler.

Direktøren

der skal sætte retning for sin del af forretningen


En IT-direktør skulle have en ny IT-strategi ud at leve i organisationen. Fyldt med nye initiativer. Og den skulle gerne kommunikeres på en motiverende måde, hvor organisationen så det som nyt og spændende – ikke som en mulig trussel, der kunne føre til reduktion af medarbejdere.

Vi trænede nøgleoplæg, storytelling, modstandshåndtering og hvilket omkvæd, der skulle gentages i al kommunikationen. Og lagde en kommunikationsplan og tidslinjer for udmeldingerne.

Strategien blev vel modtaget og har hjulpet til organisationens positive udvikling i de seneste år.


Vi starter med individuelle sessioner – somme tider med PA som deltager også, så pointerne kan komme med i PowerPoints mv.

Og oftest kombinerer vi med et klippekort til ad hoc-sparring, når behovet opstår i hverdagen.


Kontakt os for at høre mere


Vi skræddersyr

Vi bygger vores forløb til dine og jeres behov. Som en kombination af faglige og forskningsbaserede værktøjer, indsigter i jeres hverdag og praktisk træning i egne cases og opgaver. Ofte samtænkt med andre forløb. Så I både lærer og får løst arbejdsopgaver på en gang.

Vi samarbejder

Kompetenceudvikling kræver forankring. Det virker bedre, hvis lederne bakker op om de nye måde at arbejde på. Hvis HR er klar med fastholdelsesinitiativer. Og hvis medarbejderne bruger hinanden i selvlærende teams. Vi samarbejder og forankrer indsatser i jeres organisation.