Individuelle forløb

Herunder kan du se eksempler på individuelle trænings- og sparringsforløb. Vores individuelle forløb er typisk bygget op omkring to-timers sparrings- og træningsseancer. Kontakt os for at få et tilbud på et individuelt forløb
der skal formidle sin faglighed både internt og eksternt
Vi havde en økonomispecialist, der skulle formidle til organisationen, at rigtig momskontering i de interne regnskaber var vigtigt for det samlede regnskab. Vi lavede et forløb, hvor vi trænede formidlingen og præsentationen af momskontering. Samt indvendingshåndtering, når der kom kritiske spørgsmål. Forløbet kombinerede det at løse en kommunikationsudfordring med kompetenceudvikling og ny læring. Og organisationen sparede store summer, fordi momskontering blev til at forstå og gøre rigtigt.
Her fokuserer vi både på dine stærke og dine knap så stærke sider og sikrer, at du med overskud og gennemslagskraft kan klare møder og præsentationer.
Vi har ofte forløb med både ledere og specialister, der skal være bedre til at formidle deres faglige stof. Både på møder og i præsentationer. Vi opbygger et forløb med sessioner af to timer, hvor vi arbejder med konkrete cases.
der gerne vil styrke sin ledelseskommunikation
Vi havde en direktør, der skulle fremlægge evalueringsrapporten for sin enhed for sin ledelse og for eksterne sponsorer for at forlænge sin finansiering og dermed at enheden kørte videre.
VVi lavede et forløb, hvor vi arbejdede med mapping og håndtering af stakeholders, strukturering af argumenter, rækkefølge, at skabe troværdighed, at formidle negative budskaber troværdigt, men uden at de vælter din argumentation.
De vigtige møder gik godt, lederen fik sin finansiering og ros for at have nået gode resultater og tydeliggjort, hvor der var brug for at gøre mere i de kommende år – og hvorfor der var brug for videre finansiering. Derned blev vigtigheden af enheden for organisationen tydeliggjort, medarbejdere fastholdt og der kom anerkendelse fra ledelsen.
Her fokuserer vi både på dine stærke og dine knap så stærke sider og sikrer, at du får argumenteret på en saglig, troværdig, etisk og overbevisende måde, der giver dine modtagere lyst til at sige ja!
Vi har både specialister, ledere, direktører og bestyrelse på vores individuelle forløb i argumentation og at overbevise.
Vi opbygger et forløb med sessioner af to timer, hvor vi arbejder med konkrete cases.
der skal sætte retning for sin del af forretningen
En IT-direktør skulle have en ny IT-strategi ud at leve i organisationen. Fyldt med nye initiativer. Og den skulle gerne kommunikeres på en motiverende måde, hvor organisationen så det som nyt og spændende – ikke som en mulig trussel, der kunne føre til reduktion af medarbejdere.
Vi trænede nøgleoplæg, storytelling, modstandshåndtering og hvilket omkvæd, der skulle gentages i al kommunikationen. Og lagde en kommunikationsplan og tidslinjer for udmeldingerne.
Strategien blev vel modtaget og har hjulpet til organisationens positive udvikling i de seneste år.
Vi har mange chefer på vores individuelle forløb, der skal kommunikere nye initiativer både internt og eksternt. Eller bare gerne vil styrke deres ledelseskommunikation.
Et leder-forløb rummer typisk 6 skræddersyede sessioner a to timer. Ofte med en 360-graders-kommunikationsanalyse som indledning, så vi får kortlagt stærke og svage sider samt blinde vinkler.
Og oftest kombinerer vi med et klippekort til ad hoc-sparring, når behovet opstår i hverdagen.
der gerne vil styrke sin ledelseskommunikation
En teknisk chef ville gerne være bedre i sin ledelseskommunikation. Til at skabe mening, retning og følgeskab i teamet og binde hverdag og strategi sammen.
Vi trænede lederen i både at skabe purpose igennem storytelling, at lave motiverende præsentationer og indlæg samt i at lave gode opfølgende møder. Det gav øget trivsel og bedre økonomiske resultater. Lederen blev kort tid efter forfremmet for sine gode resultater.
Vi har mange chefer på vores individuelle forløb, der skal kommunikere nye initiativer både internt og eksternt. Eller bare gerne vil styrke deres ledelseskommunikation.
Vi opbygger et forløb med sessioner af to timer, hvor vi arbejder med konkrete cases.
der skal sætte retning for sin del af forretningen
En leder i en international virksomhed havde efter et individuelt forløb hos os brug for løbende at kunne få sparring og rådgivning til kritiske kommunikationsindsatser. Alt fra på den ene side strategiske budskaber, motiverende møder og gode præsentationer og på den anden side opsigelse af nøglemedarbejdere, hårde nedskæringer og en turn-around af hele enheden.
Vi indgik en aftale om løbende hjælp og sparring på abonnement, hvor vi både holdt fysiske sessioner, gav sparring på tlf. og i online møder samt tog et årstjek af ledelseskommunikationen med lederen og sammen med HR i virksomheden.

Vi skræddersyr

Vi bygger vores forløb til dine og jeres behov. Som en kombination af faglige og forskningsbaserede værktøjer, indsigter i jeres hverdag og praktisk træning i egne cases og opgaver. Ofte samtænkt med andre forløb. Så I både lærer og får løst arbejdsopgaver på en gang.

Vi samarbejder

Kompetenceudvikling kræver forankring. Det virker bedre, hvis lederne bakker op om de nye måde at arbejde på. Hvis HR er klar med fastholdelsesinitiativer. Og hvis medarbejderne bruger hinanden i selvlærende teams. Vi samarbejder og forankrer indsatser i jeres organisation.

Tag kontakt

Lad os tage en snak eller udfyld kontaktformularen
Du kan kontakte os online ved at bruge formularen nedenfor. Vi kontakter dig hurtigst muligt – og ser frem til at drøfte, hvordan vi kan forbedre din kommunikation, retorik og ledelse.