Meningsfuld motivation med storytelling

Hvordan motiverer du dine medarbejdere og får dem til at tage ejerskab? Ønsker du at skabe gnist i øjnene og se motivationen hos medarbejderne skabe resultater?  Storytelling er motiverende og meningsfuldt for medarbejdere, og det vidner om ejerskab i arbejdet. For når deres indsats har betydning på et højere plan, ikke kun fra dag til dag, fra opgave til opgave, men på et højere værdimæssigt plan for den enkelte medarbejder, kan det ske ved at der er kommunikeret mening og storytelling.

Måske har du hørt historien før? Den om præsident Kennedys korte ordveksling med en pedel på Kennedy Space Center i starten af 1960’erne. Kennedy er på besøg på rumcenteret og går forbi en mand, der er i gang med at feje gulvet i en af de store haller. ”Hvad laver du?” spørger Kennedy. ”Jo, ser du, Hr. Præsident”, svarer pedellen, ”jeg hjælper med at få en mand sendt til månen”.

Prøv at omsætte historien om pedellen og præsidenten til din egen virksomhed. Gå en tur ned gennem storrumskontoret eller stik hovedet ind i kontorerne og spørg kollegerne, hvad de laver. ”Jeg kopierer”, ”jeg sagsbehandler”, ”jeg flytter bunker”, ”jeg svarer mails”, ”jeg holder møde”. Sådan vil de typiske svar nok lyde.

Men tænk, hvis de svarede: ”Jeg gør det nemmere at være dansker”, ”jeg gør børn glade”, ”jeg gør en forskel for mine omgivelser” eller ”jeg kæmper for et bedre miljø”. Hvilke af svarene skaber mon mest motivation?

Storytelling skaber mening for dine medarbejdere, ikke dit cv

Den amerikanske forfatter John Coleman er medforfatter til bogen Passion & Purpose: Stories from the Best and Brightest Young Business Leaders, som beskriver, hvor vigtigt det er for moderne ledere at kommunikere mening i deres organisationer.

Coleman bekræfter i bogen en tendens, nemlig at lederens person og fremtoning spiller en overordentlig stor rolle, når det handler om at fostre succesfulde virksomheder. Flotte cv’er gør det ikke alene længere, nu skal der personlighed og karisma til. Og hvis lederen ovenikøbet skal skabe mening, så skal der storytelling til. Ikke forstået sådan, at der skal fortælles eventyr om riddere og drager, men at man skal kunne beskrive sin virksomhed og dens opgave ud fra en fortælling.

Det falder ikke nødvendigvis mange moderne ledere let. Men det er en evne, som de gør klogt i at opdyrke, hvis de vil etablere en stærk virksomhedskultur, som fører resultater med sig. Medarbejdere der trives, genererer bedre bundlinje – det har flere undersøgelser vist.

Coleman beskriver en simpel formel, som skal hjælpe moderne ledere til at skabe mening via storytelling. Formlen hedder kort og godt ”JEG – VI – NU” og viser, hvordan man ved først at definere sin egen motivation og drivkraft kan etablere forbindelse til organisationen og til medarbejdernes motivation og drivkraft.

Skabelon til storytelling: Jeg-vi-nu

Hvem er jeg?

Første skridt er et finde et stærkt ”JEG”. Hvad er det, der driver DIG som leder, hvad er din motivation for at gå på arbejde, hvorfor giver det mening for dig? Jo stærkere og mere personlig historien om dig selv er, desto bedre. Er der episoder fra din opvækst, som har været med til at forme dig? Er der hændelser i din karriere, som har givet dig nogle wake-up-calls? Hvad gør dig glad? Hvad gør dig trist?

Ganske væsentligt er det at slå fast, at en JEG-historie skal være virkelig, den skal komme indefra og være drevet af motivation og mening. Troværdighed er et fundament i enhver form for kommunikation, og en påtvungen eller opfunden historie vil med det samme opleves som søgt og utroværdig.

Hvem er vi?

Næste skridt – VI – handler om at bringe den personlige historie op på et værdiplan og gøre resten af organisationen til en del af det værdisæt. Her forenes lederens historie, organisationens opgave og medarbejdernes værdier. Hvad er det, der bringer jer sammen? Hvor er det, I skal hen sammen? Og hvad er det for en vigtig opgave, I har?

Vi skal derhen, hvor medarbejderne ikke omtaler organisationen i tredje person, men simpelthen identificerer sig med organisationen, fordi der er et stærkt værdifællesskab, og fordi det er identitetsskabende at arbejde i lige præcis denne organisation. For først i det øjeblik giver vi lidt mere af os selv – til glæde for både hver enkelt i virksomheden og for virksomheden som helhed. Det skal føles som, at vores indsats på arbejdspladsen handler om mere end de penge, der kommer ind på kontoen.

Din kommunikation kan skabe mening for dine medarbejdere

Hvad så nu?

Med det sidste skridt i formlen – NU – får man som leder historien og værdierne til at passe sammen med hverdagens opgaver og udfordringer. Værdier skaber ikke mening ved at stå med store bogstaver på en flot plakat i frokoststuen eller ved at være beskrevet i en flyer til kunderne. Værdier skaber mening, når de omsættes til handling. Hverdagens opgaver skal tales ind i historiefortællingen, så vi ”flytter bunker”, ”besvarer mails” eller ”fejer gulv” med et højere formål.

Hvordan gør man så det? Jo, man investerer sig selv som leder. Man prioriterer fortællingerne og giver sig selv og medarbejderne hovedroller i dem. Man får skabt en stærk fortælling, som man selv tror på og står inde for, en fortælling, som medarbejderne kan se sig selv i, og som bekræfter virksomhedens formål og ærinde. Og man fortæller historien igen og igen og igen.

Begejstring kræver nemlig kommunikativ gentagelse. Vi har at gøre med følelser, og følelser damper af, hvis ikke de bliver vedligeholdt og bekræftet. Historiefortælling kan føles akavet og fremmed for mange moderne ledere. Det kræver mod at hoppe på den galej. Men i det øjeblik man står med medarbejdere, som stålsat fortæller, at de ”skaber en bedre verden”, ”kæmper for vigtige rettigheder” eller måske ligefrem ”sender en mand til månen”, så ved man, at det var den rigtige beslutning at fortælle historier.

Prøv skabelonen

Kontakt os og få et tilbud

Kontakt os

Kontor: 32 95 55 95
[email protected]

Find os

Rhetorica ApS

Amaliegade 14A, 2.
1256 Kbh. K

Følg os

LinkedIn
Facebook