Artikler

du blir' klogere af

Du har forberedt, hvad du vil sige; du har lavet din PowerPoint; du er klar at præsentere den nye strategi for dine kolleger og medarbejdere. Men lever dit kropssprog op til forberedelserne, eller står det faktisk i vejen? Er dit kropssprog og din stemme ikke synkroniseret med det, du siger, risikerer du, at dit budskab ikke går igennem – eller i værste fald, at du sender dine modtagere ud ad døren med et helt andet budskab, end du havde planlagt.

Storytelling som redskab til at skabe værdi. Hvordan motiverer du dine medarbejdere til at give den en ekstra skalle på arbejdet? Hvordan får du dem til at engagere sig og tage ejerskab til jeres opgave og projekt? En vej er at motivere med MENING. Læs her, hvordan du får skabt mening for dine medarbejdere.

Hvordan sikrer vi, som ledere eller compliance-ansvarlige, en hurtig og smidig implementering af nye lovkrav og regler? Og hvad gør vi, når de enkelte krav ikke giver mening for de folk, der skal efterleve dem?

Kommunikation i en negativ tone overdøver budskabet. Og risikoen for at vi ikke reagerer er stor. Eller endnu værre: at vi reagerer negativt. Venlighed i sproget danner derfor mange gange hele fundamentet for effekten af din kommunikation.

Det vil Rhetoricas første erhvervs-ph.d. give svaret på. Sammen med Department of Business & Politics på Copenhagen Business School og den svenske medicinalvirksomhed Sobi vil projektet de næste tre år give værdifuld viden om, hvilken rolle følelser spiller i vores måde at argumentere på, når det handler om forretningskritiske beslutninger.

Når vi skal overbevise nogen om noget, så vælger langt de fleste af os kun at fokusere på de gode argumenter i vores sag. Følgende retoriske fif forklarer, hvorfor dét ikke er en god idé.

Du kigger op på projektoren. Din hals snører sig sammen. Nervøsiteten springer frem på din pande og gør dine håndflader klamme. Oplægget, som du skal holde om lidt, er ikke for sjov. Meget er på spil, både for virksomheden og din egen karriere. Men hvem skal være i fokus? Dig selv eller dine tilhørere?

Der findes mange kedelige måder at indlede oplæg og præsentationer på. Og desværre er det de kedelige indledninger, der er flest af rundt omkring på arbejdspladser og konferencer. Men sådan behøver det ikke at være. Du kan fx gå foran med en fængende indledning, som vækker dit publikum og giver dem lyst til at lytte til dig – læs videre her og få idéer til, hvordan du gør.

Forandringer sker ikke af sig selv, selvom du og din øverste ledelse bruger metervis af spalteplads på at forklare, hvorfor de er nødvendige. Ved at bruge principper fra socialpsykologien kan du på troværdig vis være med til at påvirke adfærd i din organisation – måske tager det dog lidt længere tid, end din over-optimistiske CEO ville ønske.

Ejerskab og motivation er nøgleord, hvis forandringer skal lykkes. De, der skal føre forandringerne ud i livet, skal tage ejerskab for, at forandringerne rent faktisk bliver til noget. Det ejerskab er de mere tilbøjelige til at påtage sig, hvis de føler en vis motivation for ændringerne. Det stiller imidlertid store krav til din kommunikation som leder. Gør du som de fleste, risikerer du nemlig at spænde ben for dig selv og forandringen.

God mødeledelse er nøglen til effektive møder. Der er mange ressourcer at spare for den leder, der tager ledelsesrollen på sig, også i mødelokalet. Artiklen indkredser tre typiske forbedringsområder, og den anbefaler nogle enkle spilleregler for møderne.

Du formidler på daglig basis komplicerede budskaber til fx medarbejdere, kolleger, kunder eller leverandører. Det er vigtige budskaber, som der skal handles og ageres på. Læs her, hvordan du bruger de 3 elementer i overbevisningens kunst, og få mere gennemslagskraft i din kommunikation.

Alle medarbejdere er samlet i kantinen. Stemningen er afventende og en lille smule opgivende. Lederen skal orientere om den nye strategi.

Troværdighed er altafgørende for den moderne leder. Det gælder, hvad enten du leder et team, en organisation eller et helt land. For moderne ledelse i en foranderlig verden handler i høj grad om at bygge solide relationer og skabe motivation. Og det kan man ikke uden troværdighed.

Både eksternt men også internt i organisationen er mailen en af de mest anvendte kommunikationsformer - og derfor én de færreste har råd til at overse.