Tiltrængt løft til tunge tekster

Tiltrængt løft til tunge tekster

”Skriv lige et notat på det!”

”Vi skal have skrevet en indstilling til styregruppen!”

”Ville det ikke være godt med et baggrundsnotat?”

”Vi skal skrive et nyhedsbrev til vores kunder om det her!”

”Kan du ikke lige lave et executive summary på den her rapport?”

Der skrives rigtig meget på de danske arbejdspladser. Oplæg, notater, analyser, indstillinger, referater, taler, mails, nyhedsbreve, tilbud… fortsæt selv listen. Og helt ærligt, mellem os sagt, så er kvaliteten af de her skriftlige produkter ret svingende. Det gælder selvfølgelig ikke lige i din virksomhed (😉… eller hvad?), men så tænk på de tekster, du modtager fra andre virksomheder og organisationer. De kan godt være til den lidt tunge side, ikke?

Heldigvis er der noget du kan gøre. Måske ikke lige ved de andre virksomheders tekster, men ved dem I skriver i din egen organisation. I denne artikel anbefaler vi to ting:

 1. Tænk før du skriver
 2. Indfør et pit-stop i jeres skriveproces

Brug for mere hjælp? Læs mere om vores kurser i retorik eller kontakt os i boxen ude til højre →

Tænk før du skriver

For de fleste af os, foregår en skriveproces på den måde, at vi

 1. får stillet en opgave (fx ”Skriv lige et notat”),
 2. åbner et tomt word dokument
 3. ser den blinkende cursor dybt i øjnene og begynder at skrive
 4. tæsker løs i tastaturet indtil notatet er færdigt
 5. afleverer 3 minutter inden deadline.

En sjælden gang i mellem kan det være en fin proces. Særligt hvis du oppe i dit hoved har en fuldstændig klar opfattelse af, hvad formålet med din tekst er, hvem der skal læse den, og hvorfor det er relevant for dem.

Men for det meste er det ikke en hensigtsmæssig proces. Ulempen er, at du ikke har dannet dig et overblik over din tekst, inden du går i gang med at skrive. Du kan på den måde komme til at bruge din skriveproces på at skrive dig varm. Man kunne kalde det at ”tænke igennem tastaturet”. Risikoen ved at arbejde på den måde ligger i, at du hurtigt bliver lang i spyttet og ufokuseret, måske får du for meget irrelevant information med, og ofte kommer du frem til den egentlige pointe for sent.

Derfor foreslår vi, at du som det første skridt i din skriveproces stiller dig selv nogle kritiske spørgsmål om din tekst. Det kunne være spørgsmål som ”Hvem skal læse min tekst, og hvor stor er deres motivation for at bruge tid og energi på mit budskab?”, ”Hvilken handling har mine modtagere magt til og interesse i at udføre?” eller ”Hvad står højt på min modtagers dagsorden, og hvordan skaber jeg en forbindelse fra det til min tekst?”.

Brug for mere hjælp? Læs mere om vores kurser i retorik eller kontakt os i boxen ude til højre →

Indfør et pit-stop i jeres skriveprocesser

Udover de indledende overvejelser opfordrer vi dig også til at lægge et pit-stop ind i din skriveproces, så du ikke når at køre 100 km i den forkerte retning, før du finder ud af, at teksten skulle noget andet end du troede. Et pit-stop kan have mange former, men det væsentlige er, at du får noget feedback på, om din tekst bevæger sig i den rigtige retning, inden du færdigformulerer den. Det kunne f.eks. være en 10 minutters samtale over en kop kaffe, hvor du og din opdragsgiver gennemgår din disposition og dit hovedbudskab. På den måde får du en tekst, som har langt større chance for at være fokuseret, klar, veldisponeret og målrettet til modtageren, når du afleverer den.

Med andre ord foreslår vi altså, at du starter din skriveproces sådan her:

 1. Du sætter dig ind i, hvad din tekst skal bruges til, hvem modtageren er og hvorfor det er relevant for dem.
 2. Du formulerer dit væsentligste budskab
 3. Du laver en disposition for din tekst
 4. Du holder et pit-stop, hvor du drøfter formål, modtager, budskab og disposition med din chef/opdragsgiver/kollega
 5. Du begynder at formulere teksten

Nogle vil måske tænke, at det er tidskrævende at holde pit-stop midt i en travl proces med en skarp deadline. Vores svar på det vil være, at vi har set igen og igen, at det er investeringen (et møde på 10 minutter) værd, og at du sparer tid på den lange bane. Erfaringerne fra de steder, vi kender, der har indført ”tænk før du skriver og pit-stop” er, at de endelige tekster langt oftere går direkte videre til slut-modtageren uden at skulle igennem en masse tilbageløb med røde streger og omskrivninger.

Teksterne bliver oven i købet kortere og mere præcise. Det kan både din læser og du selv glæde jer over!

God tænke-, tale- og skrivelyst!

Brug for mere hjælp? Læs mere om vores kurser i retorik eller kontakt os i boxen ude til højre →Kontakt os
close slider

Kontakt os