Nutids-r eller ej?

Nutids-r eller ej?

Hvordan er det nu lige med det der nutids-r? Volder det dig problemer, så fortvivl ikke. Lær huskereglerne her, og brug høreprøven.

Sprogekspert og underviser på Den Danske Korrekturlæseruddannelse Kirsten Rask giver forklaringen på problemerne med nutids-r:

“På dansk kan vi ikke høre, om et udsagnsord ender på -re eller -rer. Vi skal kende reglerne. Når verber har -r- i stammen, kan vi ikke høre, om det skal være fx høre eller hører, konstatere eller konstaterer, køre eller kører, rekvirere eller rekvirerer, vurdere eller vurderer – vi skal vide det.”

Hovedreglen er, at den slags verber (udsagnsord) altid ender på -e i infinitiv (navneform) og -r i præsens (nutid), altså:

Infinitiv / Præsens
⦁ At høre / De hører efter
⦁ At konstatere / Han konstaterer fakta
⦁ At køre / Vi kører en tur
⦁ At rekvirere / Du rekvirerer lige en brochure, ikke?
⦁ At vurdere / Selskabet vurderer skaden

Problemet med nutids-r opstår tit, når verbet (udsagnsordet) optræder sammen med et af modalverberne kan/kunne, må/måtte, skal/skulle, vil/ville eller bør/burde, tør/turde, for så skal -re-verbet stå i infinitiv:

Præsens / Præteritum
⦁ Kan I høre efter / De kunne ikke høre ordentligt
⦁ Vi må konstatere fakta / Han måtte konstatere fakta
⦁ Jeg vil ikke køre i aften / Hun ville gerne køre med

Brug for mere hjælp? Læs mere om vores kurser i retorik eller kontakt os i boxen ude til højre →

Høreprøven:

Hvis du fortsat er i tvivl om nutids-r, kan du altid prøve at erstatte det problematiske verbum med ét, hvor du kan høre forskel på infinitiv og præsens, fx cykle/cykler.

Hvis du kan indsætte cykler i stedet for det verbum (udsagnsord), du er i tvivl om, skal ordet ende på -r som i eksemplet her:
⦁ Hvordan ændrer (“cykler”) jeg brugernavnet?
⦁ Nu kører (“cykler”) det bare!

Og ordet skal ende på –e, hvis du kan indsætte cykle i stedet for det verbum, du er i tvivl om:
⦁ Du kan ikke lære (“cykle”) noderne udenad
⦁ Det er godt at diskutere (“cykle”) emnet grundigt

God skrivelyst!

Brug for mere hjælp? Læs mere om vores kurser i retorik eller kontakt os i boxen ude til højre →Kontakt os
close slider

Kontakt os