Kompetencer

Vi arbejder med

Storytelling

Fortællinger skaber følelser og fremkalder stemninger. Derfor er storytelling et effektivt greb til at engagere ledere og medarbejdere. Vi hjælper med at skabe den troværdige historie og træner i at fortælle den, så den huskes og mærkes.


Se Case  eller Artikel

Forandringskommunikation

At implementere nye processer, ændre organisationen eller sætte et nyt system i værk kræver en særlig kommunikationsindsats. Vi hjælper jer med at bryde isen, minimere modstand, skabe ejerskab og sørge for at forandringen bider sig fast.


Se Artikel

Beslutningstagning

Når vi træffer beslutninger, bliver vi påvirket af både emotionelle og værdibaserede argumenter, såvel som logiske argumenter og data. Vi træner jer i at kommunikere med mange forskellige typer beslutningstagere, så de træffer de bedste beslutninger.

Se Case  eller Artikel

Strategi og implementering

Mange virksomheder bruger lang tid på at formulere strategier, men kort tid på at planlægge hvordan man implementerer dem. Vi guider til at omsætte strategien til hverdagsnær kommunikation, som motiverer og ændrer alle medarbejderes adfærd. Med andre ord, vi får strategien til at arbejde for medarbejderne - ikke imod dem.

Se Case  eller Artikel

Ledelseskommunikation

At lede er at kommunikere. Vi giver dig redskaber til at blive en synlig leder, der kommunikerer med dine modtagere i centrum, uanset om du henvender dig til medarbejdere, lederkolleger, direktionen eller offentligheden.

Se Case  eller Artikel

Tillidsvækkende ledelse

Troværdighed er fundamentet for al kommunikation, men den beror på andres opfattelse af os. Vi skaber klarhed over, hvad der gør dig troværdig og tillidsvækkende, og giver dig redskaber til at fastholde og pleje troværdigheden.

Se Case  eller Artikel

Faglig formidling

Det kan være svært at gå på kompromis med sin faglighed og fatte sig i korthed, når det hele synes relevant og vigtigt. Vi hjælper dig med at skære budskabet til, så det bliver klart og relevant for dine modtagere.

Se Case  eller Artikel

Gennemslagskraft og kropssprog

Kommunikation er mere end budskaber og argumenter. Dit kropssprog og din stemmeføring er også afgørende for, at du lykkes med din kommunikation. Vi sikrer en performance, der understøtter dine budskaber og fremkalder den rette stemning.

Se Case  eller Artikel

Transitioner og rolleskift

Rolleskift og transitioner fra et ledelsesniveau til et andet, indebærer både indlæring og aflæring af forskellige måder at kommunikere på. Vi hjælper med at optimere ledelseskommunikation, så ledere i nye roller hurtigt opnår størst mulig gennemslagskraft.

Se Case  eller Artikel (artiklen er på vej)

Mødeledelse

Møder er en uundgåelig del af maskineriet i enhver organisation. Og vi bruger enorme mængder af tid i møder. Vi træner dig og din organisation i at få det maksimale ud af møderne. Det handler om hele mødeprocessen fra før mødet indkaldes, til ledelsen og processen på selve mødet og opfølgningen efter mødet.

Se Case  eller Artikel

Skriftlig kommunikation

Der bliver skrevet meget. Mails, notater, beslutningsoplæg, rapporter... og teksterne er ikke altid lige lette at læse og forstå. Det vil vi gerne gøre op med. Vi træner dig i at skrive målrettet, klart og fængende.

Se Case  eller Artikel

Præsentationsteknik

De fleste jobs indeholder en eller anden form for præsentation af vores arbejde, for interne eller eksterne samarbejdspartnere, kollegaer, eller andre beslutningstagere. Vi sætter dig i stand til at forberede og holde præsentationer, som brænder igennem, har et klart formål og rammer dit publikum spot on.

Se Case  eller Artikel

Handtering af modstand

Hvad gør du, når der kommer svære spørgsmål, kritik og indvendinger fra medarbejdere, kolleger eller samarbejdspartnere? Vi klæder dig på til at håndtere høj puls og bevare roen, og giver dig redskaber til at håndtere skepsis og levere et overbevisende svar retur.

Se Case  eller Artikel

Compliance-kommunikation

Hvordan får man – på kort tid – medarbejderne til at efterleve den strøm af komplekse lovkrav, normer, standarder og regler, som efterhånden er hverdag i mange brancher? Vi hjælper dig med at kommunikere compliance-budskaber, så det fremmer den ønskede adfærd.

Se Case eller Artikel

Kommunikationsrådgivning

Vi understøtter og rådgiver i arbejdet med at tilrettelægge den strategiske og taktiske kommunikation, så den bliver en udmøntning af forretningsstrategien. Det handler om interessenter, timing, budskaber og kanaler. Vi giver de rette greb til at håndtere hverdagens kommunikation, som er produktet af al det strategiske.

Se Case  eller Artikel