Cases

Vi er stolte af 

Fra politimand til challenger. God compliance.

Når projektledere tilpasser sine beslutningsoplæg til beslutningstageres behov og ikke viger tilbage for at udfordre vante tankemønstre, hjælper de organisationen med at træffe bedre beslutninger.

Hvordan gør man et professionelt indtryk, når man underviser sine kunder?

Hvordan etablerer du troværdighed og skaber engagement hos meget kritiske modtagere?

Mellemlederrollens kommunikationsveje er mange. Det kræver stærke kommunikationskompetencer at mestre dem.

Når en ambitiøs strategi skal ud at leve, skal kommunikationen have modtageren i centrum.

Ølkasseoplægget og en-til-en samtalen er centrale elementer i god ledelse – det er kompetencer, der skal trænes og vedligeholdes.

Hvordan bliver en leder endnu mere bevidst om sit lederskab i den mundtlige kommunikationssituation?

Hvordan skriver en embedsmand en god sagsfremstilling, således at ministeren efterfølgende kan tage den bedste beslutning?

Al ledelse sker gennem kommunikation. Når lederen skal skabe fremdrift og forandring, hvad enten det er på ølkassen eller på møder, er evnen til at kommunikere troværdigt, overbevisende og effektivt afgørende.

Fødevarestyrelsen ønskede at spare timer på mødeaktiviteter. Målet var, gennem færre og bedre møder, at gøre en besparelsesdagsorden til en gevinst for styrelsen og dens medarbejdere.

Hvordan bli’r strategi til ny adfærd?

Hvis du vil have modtagerne til at handle, som du ønsker, skal du først tage udgangspunkt i deres situation – og så skrive i et klart sprog, de kan forstå.

Nykredit er på vej gennem en historisk transformation og udvikling. Gennem et intensivt lederudviklingsprogram arbejder samtlige 300 topledere i Nykredit på at forstærke deres lederskab og gennemslagskraft.